DIY: Khung ảnh khảm

  • by

Chia sẻ

tiếng riu ríu

Ghim

Reddit.

Túi

Công bố này có thể bao gồm các liên kết liên kết. Xem chính sách bảo mật của chúng tôi.

Vì blues sâu sắc được cho là cái nhìn trong năm nay, hãy đổi mới bằng cách kết hợp chúng trong hàng thủ công của bạn. Quả lê huyền ảo (bây giờ không còn nhiều) được sử dụng để cung cấp khung ảnh khảm với giá 42 đô la. Hoặc bạn có thể tự làm. Đó là một phương pháp tuyệt vời để tái sử dụng cũng như tái chế Trung Quốc bị hư hỏng.

Cách làm khung ảnh khảm

Bạn sẽ yêu cầu tập hợp các Trung Quốc bị hư hỏng của bạn. Hoặc, nếu bạn không bao giờ phá vỡ Trung Quốc (Lucky You), hãy đến chợ trời, bán nhà để xe, hoặc bán bất động sản cũng như lên các tấm Trung Quốc trên giá rẻ. sau đó phá vỡ chúng thành những mảnh nhỏ. Nó sẽ hỗ trợ bạn với nghề này, cũng như việc khởi động.

Bạn thích nhất định một khung ảnh bằng gỗ rẻ tiền. Chọn một không có rãnh hoặc thiết kế. Tương tự như vậy, hãy lấy cho mình một số sơn, mồi, keo nóng, vữa, cũng như giấy nhám.

Nhẹ nhàng cát khung, nhớ để loại bỏ kính cũng như lùi khỏi danh tiếng trước.
Nếu bạn không có kế hoạch bao gồm toàn bộ khung, nguyên tố nó cũng như sơn nó. Tuy nhiên, bạn có thể bỏ qua bước này nếu bạn có kế hoạch bao gồm toàn bộ khung hình.
Sau đó, lấy những mảnh của Trung Quốc cũng như dán chúng vào khung, đảm bảo chúng phù hợp với nhau như một câu đố. Bao gồm toàn bộ khung, bao gồm cả hai bên.
Để keo khô. Rồi vữa.

Khi bạn nhận được phương thức xuống, hãy thử nó ở quy mô lớn hơn cũng như làm cho một mặt bàn.

Vui lòng để lại lĩnh vực này Kế hoạch ngân sách Fashionista trong hộp thư đến của bạn!
Email *

Kiểm tra thư mục Hộp thư đến hoặc thư rác của bạn để xác minh đăng ký của bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *